Vilkår og betingelser for handel på Tøj.dk

Indledning


Toej.dk er en markedsplads, hvor du primært kan købe og sælge second-hand tøj og accessories.


Det er helt gratis at benytte toej.dk, hvad enten du er køber eller sælger. 

For at kunne indrykke annoncer skal du være oprettet som bruger. Du kan enten oprette dig via Facebook eller med din e-mail.


Starten af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af toej.dk.


Dette er betingelser som; du skal opgive rigtige profiloplysninger: du må ikke bruge andres billeder uden deres samtykke, du må ikke sælge ulovlige varer, du må ikke på den ene eller den anden måde bedrage osv. osv.


Den fulde version af de generelle vilkår og betingelser finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din brugerkonto.


Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via support. E-mail: info@toej.dk


1   Nærværende aftale


1.1   Formål


Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og eLaursen ApS's ("toej.dk", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som toej.dk udbyder via www.toej.dk. Nærværende aftale regulerer endvidere visse aspekter af handler indgået mellem dig og andre brugere på toej.dk (handler).


1   Nærværende aftale


Når du tilmelder dig toej.dk's tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter toej.dk's tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og toej.dk.


1.3   Ændringer i nærværende aftale


Toej.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af toej.dk i kraft. Ligeledes forbeholder toej.dk sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende profil.


Meddelelse om ændring vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos toej.dk.


Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab hos toej.dk, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser.


1.4   Aftalens varighed


Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version, eller at brugeren lukker sin konto på toej.dk.


2     Registrering


2.1   Registrering af brugeroplysninger


Det er gratis at registrere sig som bruger på toej.dk.


Som bruger på toej.dk forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt alle yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og toej.dk. Du indestår altså for rigtigheden af samtlige de oplysninger, der opgives.


Din brugerkonto hos toej.dk er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver tid har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres brugerkonti.


Det er ej heller tilladt at oprette mere end én brugerkonto per person uden forudgående aftale med toej.dk.


2.2   Validering af brugeroplysninger


Toej.dk kan til enhver tid kræve, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, således at der kan foretages validering af din identitet, såfremt vi måtte anse dette som nødvendigt, herunder hvis vi har mistanke om ulovlig aktivitet eller aktivitet, der strider mod toej.dk's regler i øvrigt eller indholdet i nærværende aftale. Ligeledes forbeholder vi os retten til at afkræve validering af udenlandske brugerkonti. Denne betingelse er med til at højne sikkerheden i handler på toej.dk.


2.3   Ajourføring


Du er som bruger på toej.dk ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min konto / Rediger profil.


2.4   Kontrakthabilitet


For at kunne tilmelde dig toej.dk's tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Er du over 15 år gammel, har du ret til at disponere over egne midler, og du kan således anvende toej.dk på lige fod med andre brugere.


2.5   Lukning af brugerkontoen


Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte toej.dk support. Din bruger vil som udgangspunkt altid først blive lukket efter 30 dage, så vi undgår problemer ved eventuelle klager.


Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din brugerkonto er endeligt afsluttet.


Ønsker du at lukke din toej.dk konto, påhviler det dig som bruger at lukke dine aktive annoncer.


Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til toej.dk Support. Toej.dk forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.


Toej.dk forbeholder sig retten til at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, toej.dk’s regler i øvrigt eller gældende dansk ret.


3     Persondata


3.1   Dataansvarlig


Dataansvarlig er eLaursen ApS, Lyngfeldvænget 26, 8464 Galten, CVR.: 32308929.


3.2   Servere


Samtlige servere, der benyttes til at lagre dine personlige oplysninger, opbevares i sikrede lokaler.


3.3   Personlige oplysninger


Når du tilmelder dig som bruger på toej.dk, bliver de oplysninger, du afgiver ved oprettelsen og ved senere ajourføring, registreret af os.


Du kan selv vælge, om du ønsker, at dit rigtige navn, som det er registreret hos toej.dk, skal fremgå af din offentlige brugerprofil.


For at undgå bedrageri registrerer vi brugernes IP-adresser. IP-adressen kan tillige anvendes i forbindelse med eventuel politianmeldelse.


3.4   Behandling af personlige oplysninger


Toej.dk anvender dine personlige oplysninger, når du logger på din brugerkonto hos toej.dk.


Toej.dk benytter endvidere visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke muligt at henføre oplysningerne til identificerbare personer. Herudover benyttes oplysningerne til at tilpasse vores indhold og reklamer til dine interesser.


Toej.dk opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for, at toej.dk kan overholde sine forpligtelser over for dig samt sine forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.


3.5   Videregivelse


Toej.dk videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjeparter, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. Toej.dk kan dog videregive oplysninger, såfremt dette er os pålagt i henhold til lovgivning eller på en retshåndhævende eller offentlig myndigheds forlangende.


3.6   Medlemsdiskretion


Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra toej.dk tjenester, eller som du får oplyst fra toej.dk eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler.


3.7   Cookies


For at optimere toej.dk, benytter vi cookies. Cookies er et lille stykke information, som gemmes på din computer og sendes til toej.dk, hver gang du besøger sitet. Her gemmes nogle af dine tidligere valg på sitet, således at din oplevelse af toej.dk bliver mere personlig. Du kan altid selv slette dine cookies via indstillingerne i din internetbrowser, men i så fald vil dine indstillinger gå tabt.


4     Annoncer


4.1   Lovlighed


Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som toej.dk's regler i øvrigt. Se nedenfor under punkt 11.3.


4.2   Billeder


Når du tilføjer billeder til dine annoncer på toej.dk, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.


Ved et gensalg af en vare købt på toej.dk, har køber ret til at anvende sælgers billeder. Ved brug af disse billeder skal der gøres opmærksom på, at der ikke benyttes egne billeder.


Endvidere accepterer du, at toej.dk har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i toej.dk's nyhedsbrev. toej.dk anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil.


4.3   Links og henvisninger til andre hjemmesider


Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på toej.dk, med mindre der er tale om en reklameannonce, hvortil der er købt aktiv topplacering, eller med mindre der er tilkøbt tilladelse til at linke (infolink). På samme måde er det ikke tilladt at linke eller henvise i brugerbeskrivelsen på din brugerprofil. Ønskes en aftale om bannerreklame på toej.dk, kontaktes info@toej.dk.


4.4   Lukning af annoncer


Toej.dk undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men toej.dk forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet.


4.5   Opbevaring af annoncer


Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database til brug for, hvis toej.dk på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed at udlevere disse (se nærmere herom under punkt 3.5). toej.dk er ikke ansvarlig for, når annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.


4.6   Advarsel om bedrageri


Du kan via toej.dk support indberette private handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller toej.dk's regler i øvrigt.


5     Reklame mv.


5.1   Nyhedsbrev


Når du opretter dig som bruger, accepterer du samtidig, at du vil modtage toej.dk's nyhedsbrev ugentligt. Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder. Toej.dk kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv.


Toej.dk videregiver ikke dine oplysninger til brug for reklame fra andre virksomheder, jf. nærmere herom under punkt 3.5, medmindre du har givet samtykke hertil. Ønsker du ikke at modtage toej.dk’s nyhedsbrev, kan dette altid afmeldes.


6     Ansvar og almindelige betingelser


6.1   Immaterielle rettigheder


Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende toej.dk's tjenester ejes af eLaursen ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller toej.dk's tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.


6.2   Advarsler og karantæne


Toej.dk Support kan tildele advarsler og – ved flere overtrædelser – karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller toej.dk's regler i øvrigt.


6.3   Misbrug af toej.dk's tjenester


Toej.dk forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af toej.dk’s tjenester, eller såfremt toej.dk vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig toej.dk's tjenester på ny uden forudgående samtykke.


6.4   Manglende adgang til toej.dk


Toej.dk kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til toej.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og toej.dk kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.


6.5   Følgeskader


Toej.dk er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af toej.dk, eller toej.dk var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.


6.6   Told, moms og afgifter


Køber du en varer i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at du som køber kan blive opkrævet told, moms eller andre afgifter. Du kan læse mere her:http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615423&vId=0.


6.7   Force majeure


Toej.dk er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som toej.dk ikke er herre over, og som toej.dk ikke med rimelighed burde have forudset.


7     Handler


7.1   Handler


Dette er handler mellem dig og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på toej.dk, hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er toej.dk ikke aftalepart, og toej.dk fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.


7.2   Ansvarsfraskrivelse


Du og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at toej.dk ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. Toej.dk indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.


7.3   Tvister mellem køber og sælger


Toej.dk kan ikke agere mægler i forbindelse med tvister mellem køber og sælger. Køber og sælger skal selv finde en løsning.


8     Generelle bestemmelser


8.1   Toej.dk's rolle


De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på toej.dk via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Toej.dk er således ikke part i private handler, idet toej.dk alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.


Toej.dk kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.


8.2   Betaling og levering fra brugere


Toej.dk kontrollerer ikke, om brugerne betaler henholdsvis leverer varen i henhold til den private handel. Toej.dk fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.


9     Toej.dk’s ansvar


9.1   Toej.dk's ansvar


I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde toej.dk og toej.dk's medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Toej.dk er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet.


9.2   Ansvarsfraskrivelse


Toej.dk holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Toej.dk kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan toej.dk ikke holdes ansvarlig.


10    Betingelser og vilkår for sælger


10.1   Sælgers vilkår og betingelser


De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke toej.dk. Såfremt du er erhvervssælger og dermed handler som led i dit erhverv, skal du endvidere give de oplysninger, som kræves i medfør af Forbrugeraftaleloven, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.


10.2   Nøjagtighed af varebeskrivelse


Du skal beskrive de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem toej.dk’s tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere.


10.3  Sælgers ejendomsret


Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på toej.dk for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.


10.4   Forbud


Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler:


1.       krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person


2.       er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet


3.       er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende


4.       er af pornografisk karakter


10.5    Fortrydelsesret


Privatbrugere kan i visse situationer betragtes som handlende inden for sit erhverv, hvorved købelovens bestemmelser om forbrugerkøb samt forbrugeraftaleloven finder anvendelse, herunder bestemmelserne angående købers 14 dages fortrydelsesret. Handler sælger derimod uden for sit erhverv, således at der er tale om et civilkøb, finder dansk rets almindelige regler herom anvendelse, hvilket blandt andet betyder, at køber ikke har 14 dages returret.


10.6    Indberetning til SKAT


Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra toej.dk til SKAT. Toej.dk kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom toej.dk ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.


Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk.


11    Betingelser og vilkår for køber


11.1   Bud


Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende.


11.2   Opsøge ulovlige handler


Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med ulovlige varer.


11.3   Forbud


Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke


1.       krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person


2.       er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet


3.       er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende


4.       er af pornografisk karakter


12    Version


12.1   Version


Nærværende vilkår og betingelser for brugen af toej.dk og toej.dk's tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 25. februar 2014.


 


Toej.dk er ejet af:


 


eLaursen ApS


Lyngfeldvænget 26


8464 Galten


CVR.: 32308929

Besøg også https://fedttoj.dk